VAŽNO! Novi broj žiro računa - HR 03 2340 0091 1160 1514 8
 
Međimurje-plin d.o.o.
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
OIB: 29035933600
Uprava: Nenad Hranilović, mag. oec.

Važni kontakti:

Ured Uprave: 040 396-279

Prijava kvara: 040 395-199

Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199

Komercijala: 040 396-281

Telefax: 040 396-282

Službenik za informiranje

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
etickikodeks@medjimurje-plin.hr

Etički kodeks
 
Opskrba Opskrba Opskrba Opskrba
Prodaja prirodnog plina
 
Radno vrijeme: 7-15 h

Distribucija Distribucija Distribucija Distribucija
Distribucija prirodnog plina distribucijskom mrežom
Radno vrijeme: 7-15 h
Dežurna služba: 0-24 h