Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19,36/20;100/21) čl.13.
Međimurje-plin d.o.o. raspisuje:
 
 
 
Natječaj za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu
 
 

Ponude dostaviti na: komercijala@medjimurje-plin.hr

Rok za dostavu ponuda: 08.07.2022.

Dokumentacija za nadmetanje

Ponudbeni list / Troškovnik

 
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava