Novosti i
priopćenja
 
 
Pregled parametara kvalitete plina za 2019. godinu
 
Temeljem čl. 57 st. 4 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 50/18, br. 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (OTS) Plinacro d.o.o. Zagreb, u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava (Narodne novine 50/18, br. 31/19, br. 89/19)
 
    KOLIČINSKI PONDERIRANA SREDNJA
DONJA OGRIJEVNA VRIJEDNOST
   
MJESEC NAZIV IZLAZA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA - ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV MEĐIMURJE-PLIN-a I Polumjesečna
II Polumjesečna
Mjesečna
MJESTO UZORKOVANJA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA (OTS) IZVJEŠTAJ O SASTAVU I KVALITETI PLINA OTS
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/19. Međimurje 9,699477 34,918 9,649188 34,737 9,676951 34,837 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,683080 34,859 9,520616 34,274 9,611438 34,601 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,683708 34,861 9,518351 34,266 9,607625 34,587 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/19. Međimurje 9,703430 34,932 9,699867 34,920 9,701556 34,926 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,712537 34,965 9,698619 34,915 9,704729 34,937 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,711858 34,963 9,698684 34,915 9,704936 34,938 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/19. Međimurje 9,521002 34,276 9,593015 34,535 9,561028 34,420 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,575577 34,472 9,605885 34,581 9,591885 34,531 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,572198 34,460 9,601067 34,564 9,589234 34,521 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
 
Kromatografska analiza plina za 2019. godinu
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
09/2019 10.09.2019.
24.09.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 09/2019. 9,694186 9,722666
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
08/2019 12.08.2019.
26.08.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 08/2019. 9,588906 9,680239
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
07/2019 09.07.2019.
22.07.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 07/2019. 9,469050 9,465663
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
06/2019 07.06.2019.
21.06.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 06/2019. 9,603751 9,607085
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
05/2019 09.05.2019.
27.05.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 05/2019. 9,685402 9,686628
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
04/2019 10.04.2019.
26.04.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 04/2019. 9,697223 9,689479
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
03/2019 12.03.2019.
22.03.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 03/2019. 9,689977 9,694221
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
02/2019 08.02.2019.
25.02.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 02/2019. 9,688183 9,678833
MJESEC   MRS DONJA DUBRAVA MRS LUDBREG
01/2019 10.01.2019.
23.01.2019.
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti za 01/2019. 9,680964 9,578097
Link operatora transportnog sustava: PLINACRO d.o.o.
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava