Odgovornost
 
 
Omogućavamo opskrbu i dobavu prirodnog plina do svakog domaćinstva i pravnog subjekta koji žele trošiti plin kao energent za potrebe domaćinstva, grijanja, hlađenja, proizvodnju električne energije, temeljem slijedećih Zakona, Pravilnika, Odluka i Uredba:
 • Zakon o energiji (NN120/2012)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, NN 14/14)
 • Pravilnik o organizaciji tržišta plina (NN 126/10, NN 128/11, NN 88/12, 28/13)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13)
 • Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (NN 112/08, NN 92/09, NN 153/09)
 • Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN 34/07, NN47/07, NN 87/09, NN 13/12)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12, NN 99/12)
 • Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (NN 92/11, NN 154/11, NN 38/12, NN 49/12, NN 75/12)
 • Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (NN 49/12)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 158/13)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 118/07, NN 107/09)
 • Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, NN 105/09)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 38/12)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 158/13, NN 2/14)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13)

Uz navedene propise, primjenjuje se i slijedeća zakonska regulativa:

 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o kemikalijama (NN 150/05, NN 53/08, NN 49/11, NN 18/13)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/06, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 75/09, NN 143/12)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, NN 128/10, NN 163/12, NN 76/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
 • Zakon o javnim cestama (NN 180/04, NN 138/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 124/09, 153/09, 73/10)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, NN 73/00, NN 114/01, NN79/06, NN 141/06, NN 146/07, 146/08, N 38/09, NN 153/09, NN 90/10, NN 143/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07, NN 80/13)
 • Zakon o otpadu (NN 178/04, NN 153/05, NN 111/06, NN 60/08, NN 87/09)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 10/12, NN 19/12, NN 83/13, NN 143/13)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 133/09, NN 78/12, NN 56/13)
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava