Zaposlenost i
obrazovanje
 
 
U Međimurje-plinu d.o.o. zaposleno je 74 radnika. U djelatnosti opskrbe prirodnim plinom rade pretežito radnici i menadžment ekonomskog ili pravno stečenog obrazovanja kao što su pravnici, ekonomisti i ekonomski tehničari. U djelatnosti usluge distribucije i baždarnice rade pretežito radnici i menadžment tehničkog obrazovanja kao što su plinomonteri, strojarski tehničari i strojarski inženjeri.

U MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. utvrđena je potrebna osposobljenost za sva radna mjesta. Prema organizacijskim i tehnološkim zahtjevima osposobljavanje se vrši stalno i kontinuirano unutar poduzeća i to obrazovanjem radnika od strane rukovoditelja i vanjskim obrazovanjem putem ovlaštenih organizacija, ustanova, udruga, fakulteta, komora, zavoda.

Stručno (specijalističko) se obrazovanje godišnje realizira putem ovlaštenih organizacija provodi se u organizaciji Energetika-Marketing na Plinskom forumu, Hrvatske stručne udruge za plin na Međunarodnom znanstvenom stručnom susretu stručnjaka za plin i HEP-Plin Osijek na Skupu o prirodnom plinu, toplini i vodi. Isto tako edukacija se obavlja u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva putem savjetovanja , Hrvatske stručne udruge za plin putem okruglih stolova, radnih skupina, provođenjem ispita za ispitivače i za voditelje ispitivanja,Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti i Visoke škole za sigurnost putem Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem i stručnih skupova te ovlaštenih tvrtka za atestaciju putem obuka i atestacija zavarivača.

Stručno komercijalno, financijsko, pravno i kadrovsko obrazovanje provodi se u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika putem simpozija, seminara, Narodnih novina, Organizatora, TEB-a, RRiF-a putem seminara, savjetovanja, radionica, poslovnih skupova te u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva putem specijalističkih programa izobrazba u području javne nabave.
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava