Postupak priključenja na distribucijski sustav  
 
 

U postupku priključenja na plinski distribucijski sustav Investitor priključka podnosi:

Zahtjev za priključenje na distribucijski sustav
Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti
Zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja
 

Zahtjevima je potrebno priložiti:

  • projekt plinske instalacije,
  • akt kojim se odobrava građenje prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda (građevinsku dozvolu),
  • izvod iz katastarskog plana i
  • dokaz vlasništva nad objektom (izvadak iz zemljišne knjige).
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava