Investicije i
javna nabava
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2021.
01.01.2021. - 31.12.2021.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2020.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2019.
01.01.2019. - 31.12.2019.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2018.
01.01.2018. - 31.12.2018.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2017.
01.01.2017. - 31.12.2017.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2016.
01.01.2016. - 31.12.2016.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2015.
01.01.2015. - 31.12.2015.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2014.
01.01.2014. - 31.12.2014.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2013.
01.01.2013. - 31.12.2013.
Download Excel datoteke
 
 
Evidencija postupka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi 2012.
01.01.2012. - 31.12.2012.
Download Excel datoteke
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava