Tržište
 
 
Cijena prirodnog plina za siječanj, 2012.
Čakovec, 04.01.2012.
Opskrba povlaštenih kupaca 4,02 kn/m³ 0,434093 kn/kWh
Opskrba povlaštenih kupaca koji obavljaju proizvodnu djelatnost 2,85 kn/m³ 0,307752 kn/kWh
Kućanstvo (PDV uključen u cijenu) 2,836380 kn/m³ 0,306281 kn/kWh
 
 
Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za pravne subjekte
Čakovec, veljača 2012.
Download MS Word datoteke
 
 
Standardna kvaliteta plina
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1m³ pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15°K (15°C).
 
PRIRODNI PLIN
A. Kemijski sastav (volumni udio, %)      
Metan (CH4) minimalno 85%
Etan (C2H6) maksimalno 7%
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6%
Dušik (N2), ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi maksimalno 7%
B. Sadržaj sumpora    
Sumporovodik (H2S) maksimalno 7,0 mg/m³
Sumpor ukupni (S2) maksimalno 100,0 mg/m³
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg    
minimalno   36.400 kJ/m³
maksimalno   44.300 kJ/m³
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd    
minimalno   33.100 kJ/m³
maksimalno   40.200 kJ/m³
E. Gornji Wobbe - indeks Wg    
minimalno   45.100 kJ/m³
maksimalno   55.000 kJ/m³
E. Donji Wobbe - indeks Wd    
minimalno   41.000 kJ/m³
maksimalno   49.900 kJ/m³
F. Točka rosišta (pri tklaku od 50 bar)    
vode   -10°C
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava