Novosti i
priopćenja
 
 
Standardna kvaliteta plina - Opći uvjete opskrbe plinom (Narodne novine br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23)
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).
 
 
Pregled parametara kvalitete plina
 
U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.
 
    KOLIČINSKI PONDERIRANA SREDNJA
GORNJA OGRIJEVNA VRIJEDNOST
   
MJESEC NAZIV IZLAZA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA - ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV MEĐIMURJE-PLIN-a I Polumjesečna
II Polumjesečna
Mjesečna
MJESTO UZORKOVANJA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA (OTS) IZVJEŠTAJ O SASTAVU I KVALITETI PLINA OTS
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
04/24. Međimurje 11,134705 40,085 10,991860 39,571 11,044495 39,760 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,995248 39,583 10,978089 39,521 10,984469 39,544 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,997476 39,591 10,978227 39,522 10,985373 39,547 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/24. Međimurje 11,001382 39,605 11,054517 39,796 11,025379 39,691 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,989362 39,562 10,989334 39,562 10,989349 39,562 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,988807 39,560 10,989559 39,562 10,989152 39,561 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/24. Međimurje 11,104024 39,974 11,016062 39,658 11,063575 39,829 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,021579 39,678 10,991891 39,571 11,008126 39,629 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,022480 39,681 10,992186 39,572 11,008671 39,631 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/24. Međimurje 11,101926 39,967 11,096285 39,947 11,098956 39,956 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,039925 39,744 11,038204 39,738 11,039047 39,741 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,040580 39,746 11,038918 39,740 11,039721 39,743 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
 
Obavijest o prekidu isporuke plina krajnjim kupcima u Šenkovcu 09.05.2024.
Čakovec, 03.05.2024.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2023. godinu - Operator distrubucijskog sustava
Čakovec, 29.02.2024.
 
 
Obavijest o prekidu isporuke plina krajnjim kupcima u Murskom Središću 08.02.2024.
Čakovec, 02.02.2024.
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 20.09.2022.
 
Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plinom za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22), koja stupa na snagu 1. listopada 2022. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 141/21 i 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.
 
 
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 23.12.2021.
 
 
Ugovor o distribuciji plina
Čakovec, studeni 2019.
 
 
Povjerenstvo za etiku
Čakovec, 03.07.2023.
 
 
ARHIVA
 
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava