Novosti i
priopćenja
 
 
Standardna kvaliteta plina - Opći uvjete opskrbe plinom (Narodne novine br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22)
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).
 
 
Pregled parametara kvalitete plina
 
U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.
 
    KOLIČINSKI PONDERIRANA SREDNJA
GORNJA OGRIJEVNA VRIJEDNOST
   
MJESEC NAZIV IZLAZA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA - ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV MEĐIMURJE-PLIN-a I Polumjesečna
II Polumjesečna
Mjesečna
MJESTO UZORKOVANJA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA (OTS) IZVJEŠTAJ O SASTAVU I KVALITETI PLINA OTS
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
05/23. Međimurje 11,434420 41,164 11,277749 40,600 11,362533 40,905 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,426457 41,135 11,232739 40,438 11,334752 40,805 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,421787 41,118 11,207105 40,346 11,318627 40,747 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/23. Međimurje 11,501386 41,405 11,714074 42,171 11,582917 41,699 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,429684 41,147 11,647091 41,930 11,515487 41,456 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,429442 41,146 11,648629 41,935 11,516567 41,460 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/23. Međimurje 11,473166 41,303 11,490193 41,365 11,480965 41,331 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,421739 41,118 11,411661 41,082 11,417245 41,102 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,424952 41,130 11,413714 41,089 11,419746 41,111 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/23. Međimurje 11,420187 41,113 11,335427 40,808 11,387320 40,994 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,141378 40,109 11,283882 40,622 11,198165 40,313 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,141256 40,109 11,278935 40,604 11,192947 40,295 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/23. Međimurje 11,415821 41,097 11,366384 40,919 11,385383 40,987 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,348107 40,853 11,076116 39,874 11,182479 40,257 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,345151 40,843 11,074876 39,870 11,175350 40,231 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 20.09.2022.
 
Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plinom za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22), koja stupa na snagu 1. listopada 2022. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 141/21 i 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2022. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 07.02.2023.
 
 
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 23.12.2021.
 
 
Ugovor o distribuciji plina
Čakovec, studeni 2019.
 
 
Povjerenstvo za etiku
Čakovec, 21.11.2014.
 
 
ARHIVA
 
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava