Novosti i
priopćenja
 
 
Kvaliteta prirodnog plina - Opći uvjete opskrbe plinom (Narodne novine br. 50/18, br. 88/15)
 
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C)
 
 
Pregled parametara kvalitete plina – Gornja ogrjevna vrijednost – Od 01.10.2022.
 
U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.
 
    KOLIČINSKI PONDERIRANA SREDNJA
GORNJA OGRIJEVNA VRIJEDNOST
   
MJESEC NAZIV IZLAZA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA - ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV MEĐIMURJE-PLIN-a I Polumjesečna
II Polumjesečna
Mjesečna
MJESTO UZORKOVANJA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA (OTS) IZVJEŠTAJ O SASTAVU I KVALITETI PLINA OTS
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
10/22. Međimurje 11,566612 41,640 11,630919 41,871 11,600571 41,762 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,559516 41,614 11,624660 41,849 11,587587 41,715 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,560055 41,616 11,627975 41,861 11,595848 41,745 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Pregled parametara kvalitete plina
 
Temeljem čl. 57 st. 4 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 50/18, br. 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (OTS) Plinacro d.o.o. Zagreb, u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava (Narodne novine 50/18, br. 31/19, br. 89/19)
 
MJESEC NAZIV IZLAZA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA - ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV MEĐIMURJE-PLIN-a I Polumjesečna
II Polumjesečna
Mjesečna
MJESTO UZORKOVANJA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA (OTS) IZVJEŠTAJ O SASTAVU I KVALITETI PLINA OTS
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
09/22. Međimurje 9,846780 35,448 9,870903 35,535 9,861533 35,502 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,842633 35,433 9,864410 35,512 9,857570 35,487 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,842340 35,432 9,863025 35,507 9,855163 35,479 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/22. Međimurje 9,874749 35,549 9,832202 35,396 9,849230 35,457 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,863656 35,509 9,822402 35,361 9,839418 35,422 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,864927 35,514 9,824439 35,368 9,842962 35,435 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/22. Međimurje 9,578287 34,482 9,864817 35,513 9,711589 34,962 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,552125 34,388 9,858558 35,491 9,698360 34,914 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,564035 34,431 9,857363 35,487 9,689237 34,881 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/22. Međimurje 9,742729 35,074 9,509075 34,233 9,637352 34,694 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,733365 35,040 9,505424 34,220 9,630497 34,670 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,732656 35,038 9,509492 34,234 9,624962 34,650 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/22. Međimurje 9,710722 34,959 9,795847 35,265 9,751125 35,104 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,710835 34,959 9,773802 35,186 9,742374 35,073 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,709508 34,954 9,769222 35,169 9,737095 35,054 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/22. Međimurje 9,701738 34,926 9,684342 34,864 9,693860 34,898 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,616388 34,619 9,648463 34,734 9,630862 34,671 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,616167 34,618 9,648110 34,733 9,631103 34,672 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/22. Međimurje 9,556507 34,403 9,706322 34,943 9,616546 34,620 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,424527 33,928 9,674594 34,829 9,527165 34,298 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,525986 34,294 9,466394 34,079 9,500031 34,200 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/22. Međimurje 9,424385 33,928 9,675407 34,831 9,524611 34,289 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,524763 34,289 9,465503 34,076 9,498914 34,196 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,525986 34,294 9,466394 34,079 9,500031 34,200 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/22. Međimurje 9,478601 34,123 9,480506 34,130 9,479617 34,127 MRS Varaždin I
(Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,448742 34,015 9,411032 33,880 9,428448 33,942 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,448427 34,014 9,411005 33,880 9,428540 33,943 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 20.09.2022.
 
Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plinom za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22), koja stupa na snagu 1. listopada 2022. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 141/21 i 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 2022.
 
 
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 23.12.2021.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2020. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 02.03.2021.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 28.02.2020.
 
 
Ugovor o distribuciji plina
Čakovec, studeni 2019.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 15.03.2019.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2017. godinu – Operator distribucijskog sustava
Čakovec, 28.02.2018.
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (od 01.01.2018.)
Čakovec, 29.12.2017.
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, 30.12.2016.
 
 
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2016. godinu – Operator distribucijskog sustava
 
 
Promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Čakovec, travanj 2015.
 
 
Povjerenstvo za etiku
Čakovec, 21.11.2014.
 
 
ARHIVA
 
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava